Ocrotitorii

Untitled Document
Untitled Document
linia verde pentru copiii strazii
Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Speranţa

 

Obiectivul a fost ales in urma analizei bazei de date a Biroului de Asistenta Sociala din cadrul Episcopiei Dunarii de Jos - Galati si a Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local Galati, din care a reiesit faptul ca numarul de familii beneficiare de ajutor social si servicii sociale, alocatii complementare si de sustinere este ridicat, dar si potrivit analizei datelor statistice cu privire la situatia abandonului scolar a copiilor a caror parinti sunt plecati in strainatate realizata de catre Inspectoratul Scolar Galati.

Avand în vedere relatia de dependenta dintre situatia socio-economica a familiilor de provenienta, randamentul scolar, frecventarea mediului stradal, delincventa juvenila, racolare a tinerilor din partea proxenetilor, am considerat relevanta propunerea noastra in raport cu nevoile locale. Esecul scolar reprezinta o consecinta a actului de predare-invatare inadecvat si a lacunelor din societatea contemporana, care nu acorda scolii un rol deosebit. Responsabili de esecul scolar sunt apreciati a fi factorii de „risc”, factorii socio-economici, socio-culturali ca si elemente determinante. Ca urmare, esecul scolar este prezent intr-un procent mai mare in categoriile socio-umane defavorizate, in situatii socio-culturale sub nivelul mediu al societatii, astfel rezultand o relatie de dependenta intre scoala si originea sociala a subiectilor (dezvoltarea intelectuala a copiilor proveniti dintr-un mediu defavorizant este inferioara celor din mediul favorizant).

Familia detine inca statutul de factor decisiv de modelare a viitorului copilului, stilul parental reprezentand modelul pe care acesta si-l insuseste. Copiii care provin din aceste familii defavorizate sunt vulnerabili, predispusi la anumite comportamente anti-sociale, astfel ca imbunatatirea nivelului de trai al familiei se va reflecta si in relatiile familiale, dar si in stilul parental si socializator al acestuia. Grupul tinta identificat, in general este caracterizat printr-un nivel de educatie scazut al parintilor, lipsa de interes fata de nevoile de educatie ale copiilor, perceptie gresita asupra rolului si asumarii atributiilor parintesti, conditii improprii de locuit, dar si din cauza veniturilor insuficiente asigurarii nevoilor familiale complexe. Acestea cauzeaza neinscrierea copiilor in institutii de invatamant, rezultate scolare slabe, abandonul scolar, comportamente deviante ale copiilor, afectarea dezvoltarii fizice si psihice normale, marginalizarea sociala,etc.

Grupul tinta este un grup extrem de vulnerabil, ale carui probleme inca nu sunt solutionate pe plan local prin serviciile de asistenta sociala existente, in special prevenirea abandonului scolar reprezentand o prioritate pentru comunitatea locala conform Planului de Actiune prevazut in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor de asistenta sociala din Municipiul Galati.

 


Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala din Municipiul Galati pentru a raspunde nevoilor copiilor scolarizati proveniti din familiile cu situatii financiare precare, cu parintii plecati la munca in strainatate, monoparentale, dezorganizate, defavorizate si marginalizate, prevenirea abandonului scolar


Obiective specifice: - Identificarea si monitorizarea in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale Speranta a problematicii copiilor scolarizati care provin din familii cu situatii financiare precare, cu parintii plecati la munca in strainatate, monoparentale, dezorganizate, defavorizate si marginalizate. - Reducerea numarului de copii cu risc de abandon scolar. - Imbunatatirea rezultatelor scolare pentru copiii asistati în cadrul Centru multifunctional de servicii sociale Speranta - Asigurarea unei mese calde si suplimentarea alimentatiei copiilor proveniti din familii cu venituri reduse.

Centrul multifunctional de servicii sociale Speranta asigura formarea scolara si extrascolara, dar si dezvoltarea abilitatilor personale, prin activitati extrascolare si de socializare (lucru în echipa, managementul timpului, managementul problemelor, meditatii la materiile scolare la care copiii prezinta dificultati de adaptare /asimilare si jocuri educative) ale copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 15 ani din Municipiul Galati, lucru care contribuie la interacţiunea interpersoanlă, la creşterea încrederii în forţele proprii şi la optimizarea şanselor de reuşită si promovare scolara, urmareste descoperirea aptitudinilor, valorificarea acestor aptitudini in scopul solutionării problemelor si satisfacerii nevoilor copiilor din grupul tinta in ceea ce priveste serviciile de consiliere, socializare, stimulare creativa, aptitudinile si talentele copiilor, insusirea unor abilitati in utilizarea calculatorului, a jocurilor logistice si distractive etc.

Copii si familiile din grupul tinta beneficiaza de servicii si măsuri adecvate de asistenta socio-profesionala, cu respectarea drepturilor fundamentale. Copii dobandesc cunostintele scolare necesare promovarii dar si abilitati personale prin activitatile de socializare, adaptare la viata sociala si la cultura comunitatii din care fac parte.

Serviciile oferite de Centrul multifunctional de servicii sociale „Speranta”, sunt:

  • consiliere sociala, consiliere-mediere familiala, mentinerea bazei de date cu asistatii centrului, efectuarea anchetelor sociale, stabilirea programelor de functionare a serviciilor oferite, organizarea intalnirilor si a activitatilor de petrecere a timpului liber; consilierea sociala se face prin terapie de grup, individuala si familiala.
  • consiliere psihologica: Obiectivele serviciului de consiliere psihologica constau in identificarea situatiilor problematice cu care se confrunta asistatii, a modelelor comportamentale incerte folosite de catre acestia atat la nivelul relatiilor din cadrul familiei cat si a acelora de la nivel social, dezvoltarea capacitatii de exprimare a trairilor afective, reducerea anxietatii, eliminarea tendintelor de izolare sociala, stimularea expresivitatii si a creativitatii, dezvoltarea capacitatii de a oferi suport afectiv, empatic in relatiile cu ceilalti, imbunatatirea autocunoasterii si asigurarea unei dezvoltari optime. Consilierea psihologica se face prin terapie de grup, individuala si familiala.
  • meditatii: In aceasta sala se vor desfasura activitati educationale. Seviciile educationale au ca scop imbunatatirea rezultatelor scolare si reducerea ratei abandonului scolar in randul asistatilor centrului. Centrul asigura conditii adecvate pentru desfasurarea procesului didactic prin intermediul acestei sali de studiu. Mijloacele propuse pentru atingerea acestui scop constau în: oferirea de sprijin specializat pentru efectuarea temelor, dobandirea de noi cunostinte, imbunatatirea metodelor de invatare, oferirea de materiale didactice (culegeri, atlase, enciclopedii, documentare etc.), organizarea de lectii deschise pe diferite teme, precum si  concursuri de cunostinte generale.
  • activitati extracurriculare si recreative: asistatii centrului beneficiaza de o serie de activitati extracurriculare: organizare de excursii scolare, vizite la muzee, gradini zoologice, spectacole de teatru etc. Prin intermediul acestor activitati se urmareste sensibilitatea institutiilor culturale in vederea facilitarii accesului asistatilor Centrul multifunctional de servicii sociale Speranta. Avand in vedere faptul ca acesti copii provin din familii cu situatii financiare precare si cu un nivel cultural redus, importanta organizarii activitatilor extracurriculare este majora, aceasta asigurand constientizarea rolului valorilor culturale in dezvoltarea individului.
  • activitatile de educatie non-formala: sprijin in realizarea sarcinilor scolare (pregatirea temelor); activitati recreative si de socializare  pentru a se realiza un echilibru intre activitatea de invatare si joc; activitati ce au ca scop formarea deprinderilor de autonomie persoanala si sociala; activitati care sa sustina dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor copilului: cerc de informatica; cerc de muzica; cerc de pictura etc.
  • oferire a mesei calde pentru copii: are drept scop cresterea calitatii vietii persoanelor asistate, prin intermediul suplimentarii hranei zilnice in vederea asigurarii unei alimentatii rationale adecvate varstei scolare si efortului intelectual.
  • asistenta medicala consta in: efectuarea tratamentelor medicale la sediul Centrului de asistenta medicala Sfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian; acordarea de vitamine si suplimente nutritive; participarea directa la serviciile de recuperare; consilierea si educatia familiilor pentru sanatate, pentru prevenirea accidentelor si acordarea primului ajutor persoanelor asistate.
 

Sinaxarul zilei

 

rapoarte anuale
free counters
linia pentru protectia copilului